Dato for offentliggørelse
15 jul 2011 11:24
Overordnede emner
Skat
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Hvad er nyt?

Der er indarbejdet domme og afgørelser m.v. offentliggjort fra og med 1. januar 2011:

Af væsentlige ændringer i øvrigt kan nævnes:

  • Afsnit E.B.3.1.10: LL 8 T om afskaffelse af fradrag for udgifter til tobak (indsat ved lov nr. 1560 af 21. december 2010.
  • Afsnit E.D.2: Lov nr. 174 af 4. marts 2011, som ændrer lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.
  • Afsnit E.K.1.4: LL § 7 F, stk. 1. nr. 2, er ændret, således at der også er hjemmel til skattefritagelse af tilskud fra kommunerne til nedrivning af faldefærdige bygninger mv. i udkantskommuner, der udbetales efter § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Ændringen har virkning for tilskud, der udbetales den 1. januar 2011 eller senere. Se lov nr. 554 af 1. juni 2011. 
ISBN-nummer
978-87-7121-174-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2011-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.