åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Erhvervsdrivende. Se afsnit C.C.2.5.3.3.7 Tab på debitorer, som henviser til Den juridiske vejledning, Kapitalgevinstbeskatning, afsnit C.B.1.6.1 om personers opgørelse af tab og afsnit C.B.1.6.3 om selskabers opgørelse af tab.