åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B.2 Særskilte indtægtsposter - ud over avancen ved varesalg" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.