Der henvises til  C.B.2.1.1.11, hvoraf det fremgår, at begrebet håndværkeraktier er bortfaldet, idet beskatningsreglerne for aktier finder anvendelse.