åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.


For kommanditister m.fl., der har indkomst, der ikke er omfattet af reglen i PSL § 13, stk. 6 om underskudsbegrænsning, gælder de nedenfor nævnte fradragsbegrænsningsregler.