Dato for offentliggørelse
20 jul 2010 07:39
Overordnede emner
Skat
Resumé

SKAT udgiver 2 gange årligt en ligningsvejledning. Vejledningen har til formål at være en hjælp - en håndbog - i det praktiske ligningsarbejde og består af fem bind.

Hvad er nyt?
►I afsnit E.E.4.7.5 beskrives den ved lov nr. 184 af 24. februar 2010 indførte bestemmelse i LL § 8 K, stk. 4, hvorefter der kan fradrages udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder.◄
ISBN-nummer
978-87-7059-901-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2010-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.