åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.C.1 Generelle regler for afskrivninger" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Skattemæssige afskrivninger kan foretages efter lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007 (AL), som ændret ved lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, lov nr. 335 af 7. maj 2008, lov nr. 521 af 17. juni 2008, lov nr. 462 af 12/6 2009, lov nr. 521 af 12/6 2009, lov nr. 525 af 12/6 2009, lov nr. 724 af 25/6 2010 og lov nr. 221 af 21. marts 2011.

Efter SL § 6, stk. 1, litra a, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages "driftsomkostninger..., derunder ordinære afskrivninger". En ejers adgang til at afskrive på et aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, er dog alene reguleret i afskrivningsloven og ikke tillige af SL § 6, stk. 1, litra a, jf. SKM2009.479.VLR, der omtales nærmere i afsnit E.C.5.11.1.

I retspraksis er der visse eksempler på, at forskellige typer af erhvervsmæssige bidrag har kunnet afskrives med hjemmel i SL § 6, stk. 1, litra a, jf. f.eks. TfS 1985, 6 HRD (Sluse-dommen), se afsnit E.C.5.11.1. Se også afsnit E.C.5.11.1 om afskrivning på rationaliseringsudgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a. Derudover findes særlige afskrivningsregler i LL § 8 B, se afsnit E.C.5.11.2.

Afskrivningslovens kapitel 6 indeholder almindelige bestemmelser om afskrivning, der gælder for hele loven, medmindre andet er bestemt. Disse regler samt andre generelle regler for afskrivning er omhandlet i dette afsnit.