åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.E Indgåede overenskomster og aftaler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

I dette afsnit nævnes de lande og områder, med hvilke der er indgået overenskomster eller aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning (DBO).

For hvert land er nævnt dato for bek. af DBO'en samt nr. og dato for Skatteministeriets cirkulære (vejledning).

For de lande, hvor der er indgået aftaler, der omfatter mere end enkeltstående indkomstarter, er der anført en indholdsfortegnelse til DBO'en.

Dernæst er de artikler omtalt, som enten afviger fra OECD's modeloverenskomst, eller hvor der er truffet særlige afgørelser.

Oplysninger om andre landes skatteregler kan alene anses for vejledende.