Dato for offentliggørelse
20 Jul 2010 07:37
Overordnede emner
Skat
Resumé

-

Hvad er nyt?
-
ISBN-nummer
978-87-7059-900-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Ligningsvejledningen; Dobbeltbeskatning 2010-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.