Dato for offentliggørelse
2. januar 2001
Overordnede emner
Skat
Resumé
Med virkning fra 1. januar 2000 har Skatteministeren bemyndiget told- og skatteregionerne til at træffe afgørelse i 1. instans efter aktieavancebeskatningslovens § 13, bortset fra sager vedrørende principielle spørgsmål eller sager, hvor der ikke er skabt praksis.
 
Vejledningen foretager en afgrænsning af hvilke sagstyper, der herefter falder udenfor regionernes kompetence. Endvidere er Ligningsrådets kompetenceudlægning af 26. september 2000 beskrevet.
ISBN-nummer
Er ikke udkommet som bog