Dato for udgivelse
14 Mar 2001 13:31
SKM-nummer
SKM2001.80.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/99-4314-00776
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Resumé
Ligningsrådet gav tilladelse til, at nogle faste ejendomme og varemærker ved en spaltning uden ophør af det indskydende selskab kunne ejes i fælleseje mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15 a
Ligningsvejledningen 1999 S.D.2.6.1
Et selskab ønskedes spaltet ved en skattefri spaltning uden ophør af det indskydende selskab. Ved spaltning uden ophør af det indskydende selskab gælder grenkravet, jf. FUL § 15 a, stk. 3, jf. § 15 c, stk. 2.
 
Det indskydende selskab ejede nogle faste ejendomme, som hidtil havde været benyttet af begge grene i virksomheden. Ejendommene skulle også fremover benyttes af begge grene - dvs af såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab. Det samme gjorde sig gældende for nogle varemærker. De pågældende ejendomme og varemærker kunne ikke entydigt placeres i en af grenene. Det indskydende selskab ønskede derfor, at der ved spaltningen skulle opstå fælleseje mellem det indskydende selskab og det modtagende selskab om de pågældende aktiver.
 
Ligningsrådet gav tilladelse hertil, idet etableringen af fællesejet ikke fandtes at være i strid med grenkravet.