Reglerne om eftergivelse findes i opkrævningslovens § 15, medens adgangen til at meddele henstand fremgår af § 3, stk. 2, i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samt § 6 i inddrivelsesbekendtgørelsen.