åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "P.10.2 Skønsmæssig ansættelse opkrævningsloven § 5, stk. 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske Vejledning. Se afsnit A.B.5.4.2.