åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.3 om reparation og vedligeholdelse over 100.000 kr. ML § 6, stk. 1, 3. pkt. og ML § 7, stk. 1, 2. pkt.