Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.2.4 om reguleringsforpligtelse ML § 43.