Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.1 Skematisk oversigt over fradragsregler for motorkøretøjer.

x

Fradragsregler for personmotorkøretøjer og motorcykler:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag Intet fradrag hvis lejeperioden er under 6 måneder. Hvis lejeperioden er over 6 måneder, kan der gives fradrag i henhold til § 42, stk. 4 og stk. 5.   Intet fradrag, jf. dog § 42, stk. 7, vedr. fradragsret for moms af passageafgift over Øresund   Der skal ikke beregnes moms ved salg

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons (gulpladebiler), der kun anvendes til momspligtige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Fuldt fradrag  Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris

 Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons (gulpladebiler), der anvendes til momspligtige og momsfrie, men dog erhvervsmæssige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Der skal ikke beregnes moms ved salget af motorkøretøjet. Dette gælder også for et brugt varekøretøj uden faktureret moms, idet der ligeledes ikke er fradragsret for købsmomsen af sådanne varekøretøjer, jf. TfS 2000, 653

 Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons(gulpladebiler), der anvendes til både momspligtige og private formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Intet fradrag 1/3 fradrag for momsen af lejen, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Fuldt fradrag for alle momsbelagte udgifter, hvis virksomhedens salg af momspligtige varer og ydelser er på over 50.000 kr. om året Der skal ikke beregnes moms ved salget af motorkøretøjet. Dette gælder også for et brugt varekøretøj uden tilfaktureret moms, idet der ligeledes ikke er fradragsret for købsmomsen af sådanne varekøretøjer, jf. TfS 2000, 653

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons(vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der kun anvendes til momspligtige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Der skal beregnes moms af den fulde salgspris

 

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons(vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes anvendes til både momspligtige og momsfri, men dog erhvervsmæssige formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden  Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden   Delvist fradrag med den sats, der anvendes i virksomheden   Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3. 

 

Fradragsregler for vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 tons(vare- og lastvogne på gule plader samt busser), der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og private formål:

Fradragsret ved køb Fradragsret ved leje Fradragsret ved drift Moms ved salg
Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Delvist fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt vedrører momspligtige formål Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3.

x