åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.B.4.2.2.1 Leverancer af varer eller ydelser til andre EU-lande, afsnit A.B.4.2.2.2 Leverancer af varer ved trekantshandel inden for EU og afsnit A.B.4.2.2.4 Varer, som efter indførsel leveres til andre EU-lande.