Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3.