Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.7 om Aviser ML § 34, stk. 1, nr. 18.