Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.7 om momspligtens indtræden.