Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.18 - Genbrugsbutikker med almennyttige formål ML § 13, stk. 1, nr. 18).