Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.3 om Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13 stk. 1, nr. 3).