åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.11.1 Sundhedssektoren § 13, stk. 1, nr. 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.
Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1).