Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3 om momspligtige personer.