Dato for offentliggørelse
15 Jan 2007 07:48
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé


 udgiver 4 gange årligt en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

Hvad er nyt?

1. og 6. momsdirektiv er skrevet sammen og omarbejdet til et nyt samlet direktiv. Det nye direktiv gælder fra årsskiftet. Omarbejdelsen og sammenskrivningen betyder, at direktivet bliver lettere at bruge for de, som gerne vil sammenholde momslovens bestemmelser med de tilsvarende bestemmelser i direktivet.

Særordningen for elektroniske ydelser er forlænget til og med 31. december 2008. se U.

Der er foretaget konsekvensændringer i momsloven som følge af kommunalreformen (amtskommunernes omdannelse til regioner).

Skatteministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse til Momsbekendtgørelsen (nr. 1380 af 12. dec. 2006) om visse overgangsforanstaltninger som følge af udvidelsen af EU med Bulgarien og Rumænien.

Derudover er der indarbejdet en række domme, kendelser, afgørelser og meddelelser i vejledningen, se oversigt.

ISBN-nummer
978-87-7059-067-2
Pdf-udgave
12_Momsvejl_2007_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.