Dato for offentliggørelse
17 Jan 2005 12:35
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel loven som bekendtgørelser og 6. momsdirektiv er optrykt bagest i vejledningen som bilag.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel momsloven som momsbekendtgørelsen er medtaget som bilag.

ISBN-nummer
978-87-7552-635-2
Pdf-udgave
MVL_2005_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2005-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.