Dato for offentliggørelse
13 Jan 2003 16:01
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

Told- og Skattestyrelsen udgiver hvert år en momsvejledning, der er en samling af de gældende momsregler. Vejledningen er opbygget efter momslovens systematik. Dvs., at vejledningen følger paragrafferne i momsloven.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med momsreglerne, herunder også  en hjælp for de ca. 430.000 momsregistrerede virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt momsafregning.

Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af momsreglerne, og der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for momsloven. Såvel loven som bekendtgørelser og 6. momsdirektiv er optrykt bagest i vejledningen som bilag.

ISBN-nummer
978-87-7552-403-1
Pdf-udgave
2002.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Momsvejledningen 2002" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.