Dato for offentliggørelse
03 apr 2019 09:19
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om indberetning af finansielle konti som ejes af en eller flere personer som er skattepligtig til USA, eller af en ikke-amerikansk enhed med en eller flere kontrollerende Personer som er skattepligtig til USA.

Vejledningen gælder for finansielle institutter der er indberetningspligtige efter FATCA bekendtgørelsen nr. 769 af 25. juni 2014

Skattestyrelsens indberetningsløsning er bygget, så den følger de amerikanske skattemyndigheders FATCA xml user guide. Indberetninger til Skattestyrelsens FATCA system skal derfor følge både nærværende vejledning og FATCA User guiden

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledningen er ny og erstatter "Teknisk vejledning til FATCA". I vejledningens bilag 2 finder I XML, Userguides, landelister og fejlkoder.

Indberetningsvejledningen er bygget op efter samme struktur som som de øvrige vejledninger på eKapital området.

Vejledningens afsnit 1 er målrettet personer, som har ansvaret for de forretningsmæssige processer. De øvrige afsnit er målrettet udviklere, programmører mv. som har ansvaret for den tekniske del af indberetningen.

Der er ikke nogen ændringer til indberetningen for 2018.

ISBN-nummer
978-87-417-0497-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen