Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul handler om:

Tema(er)
International omgåelsesregel Moder-/datterselskabsdirektivet Rente-royaltydirektivet Fusionsskattedirektivet Dobbeltbeskatningsoverenskomster Ikrafttrædelse
Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med nye afgørelser mv.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.I Generel omgåelsesklausul" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indledning

Dette afsnit handler om den generelle omgåelsesklausul i LL § 3, som skal bekæmpe misbrug i forbindelse med danske og grænseoverskridende transaktioner.

Afsnittet indeholder:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)

Se også

Se også afsnit (A.A.3.2) om adgang til bindende svar.