Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.I Generel omgåelsesklausul handler om:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)
Tema(er)
International omgåelsesregel Moder-/datterselskabsdirektivet Rente-royaltydirektivet Fusionsskattedirektivet Dobbeltbeskatningsoverenskomster Ikrafttrædelse
Hvad er nyt?

Der er foretaget gennemgribende ændringer i afsnittene som følge af vedtagelsen af lov nr. 1726 af 27. december 2018 om indsættelsen af en generel omgåelsesklausul i LL § 3 som erstatning for den tidligere LL § 3.

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.I Generel omgåelsesklausul" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indledning

Dette afsnit handler om en generel omgåelsesklausul, som skal bekæmpe misbrug i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner.

Afsnittet indeholder:

 • Lovens formål (C.I.1)
 • Baggrunden for omgåelsesklausulen (C.I.2)
 • Ikrafttrædelse (C.I.3)
 • Omgåelsesklausulerne i LL § 3 (C.I.4)

Se også

Se også afsnit (A.A.3.2) om adgang til bindende svar.