Dato for offentliggørelse
04 Jan 2023 12:20
Gyldig til
21 Aug 2023 12:53
Serienummer
P nr. 28
Resumé

Vejledningen beskriver den særlige skatteordning for forskere og højtlønnede medarbejdere, der rekrutteres i udlandet.

Denne vejledning henvender sig til arbejdstagere og arbejdsgivere og beskriver en ordning, hvor højtlønnede medarbejdere og forskere, der rekrutteres i udlandet, på en række betingelser har mulighed for i en periode på 84 måneder at lade sig beskatte med 27 procent + arbejdsmarkedsbidrag, i alt 32,84 af vederlaget uden noget fradrag, i stedet for at benytte den almindelige indkomstbeskatning.

Vejledningen er placeret under "Vejledninger/pjecer til borgere" (P 28), men henvender sig også til arbejdsgivere (E 137). Gå til vejledningen - engelsk version.

Hvad er nyt?

Denne vejledning er ikke ajourført.

ISBN-nummer
------------
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen