Dato for offentliggørelse
16 Sep 2019 12:03
Overordnede emner
Told
Resumé

T22, Bindende Tarifering har samlet Tariferingsforordninger, HSC's tariferingsudtalelser og Statements i en elektronisk udgave pr. 9. september 2019 (vejledning).

Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Hvad er nyt?

Opdatering af tariferingsforordninger, HSC's tariferingsudtalelser samt Statements siden sidst.

ISBN-nummer
978-87-417-0541-5