Dato for offentliggørelse
08 Nov 2018 16:00
Overordnede emner
Told
Resumé

Told 22 -Tariferingscentret har samlet Tariferingsforordninger, HS-udtalelser i en elektronisk udgave pr. 8. november 2018 (vejledning).

Vejledningen er opbygget efter samme model som Toldtariffen.

Hvad er nyt?

Opdatering af tariferingsforordninger, HSC udtalelser samt statements siden sidst.

ISBN-nummer
978-87-417-0426-5