Dato for offentliggørelse
4. januar 2001
Overordnede emner
Told
Resumé
Toldvejledningen er pr. 31. december 2000 opdateret med en række regler til forenkling og rationalisering af toldregler og -procedurer som følge af Kommissionen forordning (EF) nr. 1602/2000 vedrørende varer til særligt anvendelsesformål ("end-use"), jf. artikel 291 - 308 i gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeks.

Reglerne (i kap. A.18) har virkning fra 1. januar 2001. Det drejer sig især om reglerne for:
  • udstedelse af enhedsbevilling til brug af ordningen i andre medlemsstater,
  • udstedelse af bevilling efter den forenklede procedure (antagelse af fortoldningsangivelsen),
  • bevilling kan tillægges gyldighed med tilbagevirkende kraft fra ansøgningsdato, og under ekstraordinære omstændigheder i indtil et år før ansøgningsdatoen.

Der er videre sket ændring (kap. D.1.6) af gebyrer uden for ekspeditionstid pr. 1. januar 2001.

Endelig har man ved opdateringen optaget bilagene fra toldvejledningens bilagsbind - Blanketter mv.
Hvad er nyt?
  • Pr. oktober 2000 er der alene foretaget ændringer af redaktionel karakter.
  • Pr. 31. december 2000 er vejledningen opdateret med en række regler til forenkling og rationalisering af toldregler og - procedurer som følge af Kommissionen forordning (EF) nr. 1602/2000 vedrørende varer til særligt anvendelsesformål ("end-use"), jf. artikel 291 - 308 i gennemførelsesbestemmelserne til EF-toldkodeks.
ISBN-nummer
Denne version er ikke udkommet i bogform