Tildeling af roller og rettigheder til medarbejdere og toldrepræsentanter til Toldbevillingssystemet

For at du kan logge på Toldbevillingssystemet, skal du have tildelt den korrekte rolle og rettighed af virksomheden, som du skal ansøge for. Det er virksomhedens NemID-administrator, der kan tildele roller og rettigheder til medarbejdere og til toldrepræsenter.