§ 2Afgiften beregnes af bevillingshaveren af den samlede indskudssum i totalisatoren (baner + indskudsboder) for hver uge.
 
Heste- og hundevæddeløb § 2A, stk. 1 Ved totalisatorspil i forbindelse med heste- og hundevæddeløb udgør afgiften
1 pct. af den del af indskudssummen, der falder på vinder- og pladsspil, og 11 pct. af den del af indskudssummen, der falder på andre spilleformer, dog bortset fra V5- og V6-spil, hvor afgiften udgør 16 pct.
 
I den beregnede afgift foretages ved totalisatorspil i forbindelse med travløb et fradrag, hvis grundbeløb udgør 30.000 kr. pr. løbsdag (i 1999: 40.800 kr. og i år 2000: 42.300 kr.).
 
Fradrag i afgift - galopløb Ved totalisatorspil i forbindelse med galopløb på Klampenborg Væddeløbsbane foretages dog et fradrag, hvis grundbeløb udgør 100.700 kr. pr. løbsdag (i 1999: 137.000 kr. og i år 2000: 141.800 kr.).
 
Fradrag i afgift - hundevæddeløb Ved totalisatorspil i forbindelse med hundevæddeløb foretages et fradrag, hvis grundbeløb udgør 1.500 kr. pr. løbsdag (i 2001: 2.200 kr).
 
De nævnte grundbeløb reguleres efter personskattelovens § 20, stk. 3.
 
Såfremt der på en travbane samme dag afholdes både trav- og galopløb, foretages der i den beregnede afgift yderligere et fradrag, hvis grundbeløb udgør 5.000 kr. pr. galopløb (i 1999: 6.800 kr. og i år 2000: 7.100 kr.).
 
Afgift - andre væddeløb § 2 B Ved totalisatorspil i forbindelse med andre former for væddeløb beregnes afgiften efter følgende skala:
                                       
Indskudssummens størrelse i kr. Afgiften
ikke over 25.000 10 pct.
over 25.000, men ikke over 50.000 2.500 kr. af  25.000 kr. + 15 pct. af resten
over 50.000, men ikke over 100.000 6.250 kr. af  50.000 kr. + 20 pct. af resten
over 100.000 16.250 kr. af 100.000 kr. + 25 pct. af resten
 
►Afgiften kan dog ikke overstige 25 pct. af indskudssummen.
 
Fradrag ved brevdueflyvning I den beregnede afgift foretages ved totalisatorspil i forbindelse med kapflyvninger med brevduer et fradrag. Fradragets grundbeløb udgør 5.400 kr. pr. løbsdag (i 2001: 7.900 kr.)  samt 14 pct. af indskudssummen i vinder- og pladsspil og yderligere 14 pct. af hele indskudssummen.
 
Fradrag - cykelløb på bane Ved totalisatorspil i forbindelse med cykelløb på bane foretages et fradrag i den beregnede afgift. Fradragets grundbeløb udgør 7.300 kr. pr. løbsdag (i 2001: 10.700 kr.) samt 10 pct. af indskudssummen i vinder- og pladsspil og 1 pct. af den del af indskudssummen, der overstiger 150.000 kr.
 
De nævnte grundbeløb reguleres alle efter personskattelovens § 20.