§ 5Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. ►kalendermåneden◄. Om de generelle regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.

Der gælder følgende supplerende regler for oplagshavere, der er registreret efter afgiftsloven:

Eget forbrugVirksomhedens forbrug af egne stoffer sidestilles med udlevering. Forbrug af egne stoffer omfatter også, at virksomheden udtager ubeskattede stoffer og lader den indgå i andre varer, dvs. varer, som der skulle have været betalt dækningsafgift af ved indførsel.

I den afgiftspligtige mængde fradrages afgiftspligtige stoffer, der er udleveret ubeskattet efter bestemmelserne i G.12.4.