§ 1Der skal betales gebyr af alle former for sekundære (genopladelige) blyakkumulatorer, såvel lukkede som åbne, og varer hvori sådanne blyakkumulatorer indgår.

§ 2, stk. 1Gebyret udgør fra 1. januar 2001:
VareartGebyr
Blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af motorer►6 k◄r. pr. stk.
Blyakkumulatorer på 100 Ah og derover til start af motorer ►12 kr◄. pr. stk
Andre blyakkumulatorer►9 kr.◄ pr. kWh

§ 2, stk. 2I tilfælde af tvivl om en blyakkumulatortype betales ►12 kr◄. pr. stk.

Der skal også betales gebyr af blyakkumulatorer, der indføres fra lande uden for EU eller modtages fra andre EU-lande. Det gælder også, når blyakkumulatorerne indgår som bestanddele i andre varer, fx traktorer, biler og maskiner.