§ 10, stk. 1
Afgiftssatser:
Affald til deponering 375 kr. pr. ton
►Affald til forbrænding ◄►330 kr. pr. ton◄