Der ydes ikke godtgørelse af afgift af smøreolie og karburatorvæske, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 2, sidste punktum.

Smøremiddel -
kraftvarmeværker◄Fx ydes der ikke godtgørelse af afgift af smøreolieprodukter, der anvendes i forbindelse med drift af motorer i kraftvarmeværker.

Olie, der bruges som smøremiddel, er ikke omfattet af afgiftsfritagelsen i mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 2, der vedrører "varer, der medgår" til fremstilling af el og varme i kraftvarmeværker. "Varer, der medgår" omfatter alene produkter, der fungerer som drivmiddel/brændstof/brændsel til fremstilling af el og varme og ikke produkter, der fungerer som smøremidler. Det mindre tab (forbrænding), der sker af smøreolien under driften af motoren, sidestilles heller ikke med et forbrug til fremstilling af el og varme.