Reglerne for, hvornår der kan opnås godtgørelse af afgiften af motorbrændstof, fremgår af bekendtgørelsens § 9.

For motorbrændstof, der indkøbes udelukkende til brug for arbejde inden for landbrug mv., følger tidspunktet for godtgørelse af energiafgiften og CO2-afgiften momsfradraget, . Hvis virksomheden herefter anvender motorbrændstof til formål, som der ikke ydes godtgørelse for, skal afgiften indbetales/reguleres over momsangivelsen eller - hvis virksomheden har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter - (anmodningsblanket 23.001) i takt med, at motorbrændstoffet anvendes til andre formål.

Øvrige virksomheder kan ikke få godtgørelse af afgiften af motorbrændstof på købstidspunktet. For motorbrændstof, der bruges til formål, hvortil der ydes godtgørelse, fås godtgørelsen i takt med forbruget hertil, .

Anvendes en leverance, der er indkøbt som motorbrændstof, til andre formål end motordrift, kan virksomheden få godtgørelse for den forbrugte mængde hertil af forskellen i afgiften mellem motorbrændstof og olie til andre formål (anden gas- og dieselolie), jf. mineralolieafgiftslovens § 12, stk. 6.

Tilsvarende kan der ved anvendelse af motorbrændstof, der indkøbes udelukkende til brug for arbejdet inden for landbrug mv., og som anvendes til fx privat boligopvarmning - se F.8.7 - ske regulering/indbetaling over momsangivelsen af godtgjort afgift af motorbrændstof med sats for olie til andre formål.