Nedenstående skema indeholder en oversigt over afgiftssatserne for perioden fra 1. januar 2000 til og med 2002:
EnergiproduktEnhed1. januar 20001. januar 2001►1. april 2001◄1. januar 2002CO2-afgift
Gas- og dieselolie, der bruges som motorbrændstoføre/l258258►276◄►276◄27
Anden gas- og dieselolieøre/l17317817818327
Let dieselolieøre/l248248►266◄►266◄27
Særlig ultralet dieselolieøre/l239---27
Svovlfattig dieselolie
(max. 0,005 pct.)
øre/l230230►248◄►248◄27
Fuelolieøre/kg19520020020632
Fyringstjæreøre/kg17618118118628
Petroleum, der bruges som motorbrændstoføre/l258258►276◄►276◄27
Anden petroleumøre/l17317817818327
Autogas (LPG)øre/l161161►173◄►173◄16
Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstoføre/kg293293►318◄►318◄30
Anden flaskegas (LPG)øre/kg22222822823530
Raffinaderigasøre/kg22222822823529
       
Kulprodukter efter brændværdikr./Gj474949511)
Stenkul, koks, cinders og koksgruskr./ton1.3001.3501.3501.425242
Jordoliekokskr./ton1.5501.6251.6251.675323
Brunkulsbriketter og brunkulkr./ton9509909901030178
Affaldsbaseret varmekr./Gj7,5010,2010,2012,90-
       
El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 2)øre/kWh47,1048,6048,6050,1010
Anden elektricitet 2)øre/kWh53,6055,1055,1056,6010
       
Naturgasøre/Nm3160►196◄►196◄►202◄22
Bygasøre/Nm338►68◄►68◄►99◄22
Naturgas, der bruges som motorbrændstoføre/Nm3262262►282◄►282◄22

Noter:
  1. CO2-afgift beregnes pr.ton efter satsen for de pågældende kulprodukter.
  2. Inklusive elsparebidrag (0,6 øre pr. kWh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kWh)