§ 3
Følgende virksomheder skal registreres efter CO2-afgiftsloven:
  • Virksomheder, der registreres efter mineralolieafgiftsloven.
  • Virksomheder, der registreres efter kulafgiftsloven.
  • Virksomheder, der registreres efter elafgiftsloven.
  • Virksomheder, der registreres efter naturgasafgiftsloven.

Der henvises til registreringsbestemmelserne i de tilhørende energiafgiftslove, se F.1 (mineralolieprodukter), F.2 (kul), F.3 (elektricitet) og F.4.(naturgas og bygas).

Ved anmeldelse til registrering bruges den registreringsanmeldelsesblanket, som anvendes til registrering for den tilhørende energiafgift. Blanketten kan fås hos den lokale told- og skatteregion.

§ 11
Der gælder tilsvarende bestemmelser for varemodtagere og fjernsalg som for de tilhørende energiafgiftslove, se F.1 (mineralolieprodukter), F.2 (kul), F.3 (elektricitet) og F.4 (naturgas og bygas).