§ 1
Afgiftspligten omfatter naturgas og bygas, der forbruges her i landet.

Satser pr. 1. januar 2001
Energiafgiften er for naturgas til almindeligt privat og erhvervsmæssig brug (anden anvendelse end som motorbrændstof) ►196◄ øre pr. normal m3 (Nm3) gas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ).

For afgiftspligtig gas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof, er afgiften dog 262 øre pr. Nm3 gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ. ►Denne sats forhøjes yderligere pr. 1. april 2001 til 282 øre pr. Nm3 gas, jf. § 2 i lov nr. 1297 af 20. december 2001.◄

Af gas, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, udgør afgiften dog ►196◄ øre pr. Nm3 gas.

§ 1, stk. 4
Ved en lavere eller højere brændværdi end den nævnte foretages en forholdsmæssig regulering af afgifterne.

Gasselskabet kan i stedet for regulering af afgifterne vælge at regulere/korrigere den leverede/fakturerede mængde gas til brændværdien på 39,6 MJ pr. Nm3.

Gasselskabet skal kunne redegøre for foretagne reguleringer/korrektioner.

Udvikling
Afgiftssatser for ►naturgas◄ i øre pr. Nm3 for perioden 1. januar 2001 til ►1. januar◄ år 2002:
1. januar 20011. april 20011. januar 2002
Til anvendelse som motorbrændstof262►282◄►282◄
Til anden anvendelse►196◄►196◄202

Bygas For bygas, der udleveres fra eller forbruges i særlige bygasnet, der var etableret og i brug 1. januar 1997 og registreret efter § 3 i lov om afgift af naturgas og bygas, er afgiften i år ►2001 68 øre pr. Nm3◄. ►Afgiftssatsen på bygas forhøjes gradvist over perioden fra 1. januar 2001 til 1. januar 2006.◄


Udvikling

►Afgiftssatser for bygas i øre pr. Nm3 for perioden 1. januar 2001 til 1. januar 2006:
1. januar 20011. januar 20021. januar 20031. januar 20041. januar 20051. januar 2006
►Bygas◄►68◄►99◄►125◄►150◄►175◄►202◄H.C. Ørstedsværket og Svanemølleværket►Lempelsen for naturgas anvendt på H.C. Ørstedværket og Svanemølleværket er faldet bort pr. 1. januar 2001, jf. lov nr. 1289 af 20. december 2000. ◄Fra den 1. januar 2001 og de efterfølgende år er afgiften af naturgas, der bruges i de to kraftvarmeværker, den samme som for naturgas til anden anvendelse.

Løbende leverancer - afgiftsforhøjelser
Hvis afregningsperioden starter før og slutter efter en satsændring, bruges de forhøjede satser på så stor en del af leverancen, som perioden fra datoen for satsforhøjelsen til afregningsperiodens slutning udgør i forhold til hele afregningsperioden.

Told- og skatteregionen kan tillade, at der foretages afrunding af den brøkdel af leverancen, hvorefter fordelingen skal foretages.