§ 8, stk. 1
Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage:
  1. varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver,
  2. varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften,
  3. varer, der udføres til steder uden for EU,
  4. varer, der er fritaget for afgift efter § 9, se F.1.5, og
  5. varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som følge af varernes art eller ved brand, lækage e.l.
Reglerne vedrørende punkterne 1, 2, 3 og 5 fremgår af A.7.1.2. For så vidt angår punkt 2 fremgår reglerne for brug af ledsagedokument af A.15.5.

Udførsel
Ifølge lovens § 31 sidestilles med steder uden for EU med hensyn til lovens bestemmelser Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn. Landsskatteretten har i en kendelse af 22. december 1999 fastslået, at leverancer af olie til forbrug i Københavns Frihavn ikke kan ske uden afgift. Landsskatteretten har bl.a. lagt vægt på bestemmelserne i Rådets direktiv 92/12 (cirkulationsdirektivet) om anvendelsesområdet, der er Fællesskabets område, således som det er defineret i Traktaten. Frihavnen er ikke undtaget fra Fællesskabets område, og der skal derfor betales afgift af afgiftspligtige varer, når de forlader en suspensionsordning, dvs. overgår til forbrug - også når dette forbrug foregår i Frihavnen.