Afgiften § 3◄ Vejafgiften, der afhænger af lastbilens eller vogntogets samlede antal aksler, udgør fra 1. april 2001:

Pr. dag
Alle køretøjer 59 kr. (8 euro).

Pr. uge
►Med højst 3 aksler ◄►Udstødningsklasse◄►kr.◄►Euro◄
► ◄►IKKE-EURO ◄►193◄►26◄
► ◄►EURO I ◄►171◄►23◄
► ◄►EURO II og renere ◄►149◄►20◄
►Med mindst 4 aksler ◄► ◄► ◄► ◄
► ◄►IKKE-EURO ◄►305◄►41◄
► ◄►EURO I ◄►275◄►37◄
► ◄►EURO II og renere ◄►246◄►33◄

Pr. måned
►Med højst 3 aksler◄►Udstødningsklasse◄►Kr◄►Euro◄
► ◄► IKKE-EURO◄►715◄►96◄
► ◄► EURO I◄►633◄►85◄
► ◄► EURO II og renere◄►559◄►75◄
►Med mindst 4 aksler◄► ◄► ◄► ◄
► ◄► IKKE-EURO◄►1.155◄►155◄
► ◄► EURO I◄►1.043◄►140◄
► ◄► EURO II og renere◄►931◄►125◄

Pr. år ◄
►Med højst 3 aksler◄►Udstødningsklasse◄

►Kr.◄

►Euro◄
►IKKE-EURO◄► 7.156◄► 960 ◄
► ◄►EURO I◄► 6.336◄► 850◄
► ◄►EURO II og renere◄► 5.591◄► 750◄
►Med mindst 4 aksler◄► ◄► ◄► ◄
► ◄►IKKE-EURO◄► 11.555◄► 1.550 ◄
► ◄►EURO I◄► 10.437◄► 1.400 ◄
► ◄►EURO II og renere◄► 9.318◄► 1.250◄

Afgiften betales ved køb af beviser, der giver adgang til vejbenyttelsen inden for det tidsrum, der er angivet på beviset. Afgiften skal være betalt inden kørsel på de omhandlede veje. Afgiften betales for det enkelte køretøj og kan ikke overføres til et andet køretøj.

For køretøjer, der er registreret i Grækenland, udgør afgiften 50 pct af de angivne satser, i perioden indtil 30. juni 2002.

Køb af beviser § 8 Vejbeviser købes hos de færgesesskaber og rederier, der driver færgetrafik til andre lande end Tyskland og Sverige (eller evt. andre aftalelande), samt hos visse tankstationer mv. Måneds- og årsbeviser kan også bestilles og købes ved Told- og Skatteregion Frederikshavn.

Afgiftsperioden § 2, stk. 4 og 5 Afgiftsperioden starter ved døgnets begyndelse. Derfor er dagsbeviser kun gyldige til kl. 24.00 den dag, de er udstedt for. Hvis der køres både før og efter kl. 24.00, skal der købes to dagsbeviser.

Bevisets gyldighed § 7 Beviset gælder for kørsel i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Holland og Luxembourg. Det betyder tilsvarende, at beviser købt i disse andre lande også gælder for kørsel i Danmark.

Refusion af afgift § 12 For udenlandske lastbiler kan afgiften refunderes for dansk udstedte beviser, såfremt beviset indsendes til Told- og Skatteregion Frederikshavn inden udløbet af afgiftsperioden. Der kan kun opnås refusion for årsbeviser. Refusionsbeløbet udgør antal resterende hele tolvtedele af afgiftsperioden fratrukket et gebyr på 188 kr.