Afgiftsfri indkøb § 5, stk. 1
En registreret virksomhed har ret til at indføre eller fra andre registrerede virksomheder at modtage ubeskattede varer, hvis varerne er bestemt til
  • fremstilling af andre afgiftspligtige varer,
  • fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden er registreret for denne fremstilling,
  • videresalg en gros eller
  • salg fra 6 eller flere detailudsalg, der ejes af virksomheden.
Virksomheder, der fremstiller både chokoladeafgiftspligtige varer og kakaoholdige varer, der opfylder betingelserne for at kunne fritages for afgift, se D.1.1.2, kan ikke benytte ubeskattet tilførte varer (kakao, halvfabrikata o.l.) og/eller varer, som virksomheden selv har fremstillet med anvendelse af ubeskattet tilførte varer, til fremstilling af de afgiftsfri kakaoholdige produkter. Det samme gælder kakaopulver mv. til fremstilling af overtræk til afgiftsfri varer, når virksomheden ikke er registreret for denne fremstilling.

§ 9, stk. 1, nr. 1 og stk. 5
Virksomheden kan dog ansøge told- og skatteregionen om tilladelse til forskudsvis godtgørelse af chokoladeafgiften af de afgiftsfri kakaoholdige produkter, som leveres til udlandet. Told- og skatteregionen kan give nærmere oplysninger om betingelserne for afgiftsgodtgørelsen.

Varer, der er bestemt til salg gennem en registreret virksomheds egen detailforretning, skal i almindelighed indkøbes i beskattet stand. Hvis varerne indføres fra udlandet, skal varerne medregnes i virksomhedens afgiftspligtige udlevering i den måned, hvor varerne er modtaget.

§ 5, stk. 2
En registreret virksomhed med egen detailforretning kan dog efter ansøgning få tilladelse til at indkøbe eller indføre varer til salg i detailforretningen i ubeskattet stand. Det er en betingelse for en sådan tilladelse, at virksomheden over for told- og skatteregionen kan godtgøre, at dens salg af afgiftspligtige varer til andre handlende overstiger salget gennem de detailudsalg, der ejes af virksomheden, beregnet efter engrosværdien. For fremstillingsvirksomheder medregnes ved opgørelsen af salget både de af virksomheden fremstillede varer og de i ubeskattet stand indførte og indkøbte varer.