Mineralvand § 2, stk. 1
Afgiften udgør ►1,65 kr◄. pr. liter mineralvand.

Afgiftslettelse § 2, stk. 2
Mineralvandsfabrikker med en årlig udlevering (produktion) af afgiftspligtig kulsyreholdigt mineralvand på flaske på under 10 mio. liter kan få afgiftslettelse. Tilsvarende gælder for indført kulsyreholdigt mineralvand, der er fremstillet af mineralvandsfabrikker i et andet EU-land. De nærmere regler fremgår af B.4.9.

Læskedrik-
koncentrat § 2, stk. 1
For læskedrikkoncentrater er afgiften ►1,65 kr.◄ pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen.