►Reglerne for angivelse og betaling af afgift samt følgerne af, at disse regler ikke overholdes, fx beregning af renter ved for sen betaling, findes dels i punktafgiftslovene, dels i lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter mv. (opkrævningsloven), som ændret ved lov nr. 461 af 31. maj 2000, 462 af 31. maj 2000, 1029 af 22. november 2000 og 1299 af 20. december 2000.

Opkrævningsloven indeholder de regler, der er generelle for opkrævning af skatter og afgifter, og har til formål dels at gøre reglerne om opkrævning af skatter mv. mere overskuelige, dels at forenkle reglerne.

Der er i medfør af opkrævningsloven udstedt en bekendtgørelse - 1337 af 15. december 2000 - om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Nedenstående paragrafhenvisninger er til opkrævningsloven og bekendtgørelsen udstedt i medfør af denne.◄