Her kan du finde juridisk information om den internationale indberetningsstandard CRS (Common Reporting Standard).

CRS er udmøntet i en international aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti. Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Danske finansielle institutter har pligt til at identificere og indberette oplysninger om finansielle konti, der tilhører udenlandske personer og virksomheder, til Skattestyrelsen. Oplysningerne skal bruges til udveksling med andre lande efter skatteindberetningslovens § 22.
Formålet med CRS er at sikre global skattebetaling og bekæmpe international skatteunddragelse.

Skal du som finansielt institut indberette finansielle oplysninger om konti, der tilhører udenlandske personer eller virksomheder, kan du her læse mere om indberetning af CRS.

Fælles indberetningsstandard (Common Reporting Standard)

Se bekendtgørelse af aftalen (Retsinformation)

Ved direktiv 2014/107/EU (DAC2) er aftalen blevet en del af EU-retten.

Se aftale med Færøerne og Grønland (Retsinformation).

Se aftale med Singapore (Retsinformation).

CRS implementeringshåndbog

OECD's CRS implementeringshåndbog er en praktisk vejledning, som skal sikre en effektiv implementering af CRS. Håndbogen indeholder blandt andet en FAQ med besvarelse af ofte stillede spørgsmål. Den kan downloades på OECD's hjemmeside: Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook (oecd.org)

OECD offentliggør desuden FAQs løbende, se den opdaterede FAQ-liste (oecd.org).

Oversættelse af CRS
Skattestyrelsen har lavet en dansk oversættelse af OECD's CRS standard. Vi tager forbehold for fremtidige ændringer i oversættelsen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem oversættelsen og OECD's originaltekst, gælder OECD's tekst. Download den danske oversættelse af CRS - Fælles indberetningsstandard.

OECD’s originaltekst kan downloades på OECD's hjemmeside: Standard for Automatic Exchange of Account Information in Tax Matters, second edition (oecd.org).

Oversigt over deltagende jurisdiktioner
OECD offentliggør løbende en oversigt over jurisdiktioner, der har tilsluttet sig CRS (oecd.org).
Portal over bilaterale aftaler om udveksling af CRS information (oecd.org).

Love og bekendtgørelser

Spørgsmål vedrørende Skatteindberetningsloven § 22 (CRS) kan stilles til eKapital@sktst.dk eller på 72 38 02 10.